Einde van de huur

Opzegmogelijkheden

Het contract dat je afsluit met ons SVK valt onder de Woninghuurwet. Dat betekent dat de opzegmogelijkheden die de wet voorziet ook van toepassing zijn op het huurcontract tussen jou en ons SVK. 

In de ‘verplichte bijlage’ bij het contract lees je welke opzegmogelijkheden je als eigenaar en het SVK als huurder heeft. Sinds 2007 moet deze informatie bij alle huurcontracten gevoegd worden. 

Heb je een contract van voor 2007 of vind je de bijlage niet meer terug? Op de website van het agentschap Wonen-Vlaanderen lees je meer informatie over de opzegmogelijkheden van de Woninghuurwet. 

Einde van de huurovereenkomst

Als jij of ons SVK het huurcontract opzegt, dan contacteert ons SVK jou voor het opmaken van een uittredende plaatsbeschrijving en het overhandigen van de sleutels. 

Bij de uittredende plaatsbeschrijving vergelijken we de staat van de woning met die van bij de start. We bekijken samen met jou welke zaken beschadigd zijn en of dit het gevolg is van huurschade of normale slijtage. Zo weet ons SVK welke zaken we nog moeten herstellen of aan jou vergoeden. 

Aan het einde van de opzegperiode geeft ons SVK je de sleutels van de woning terug. Daarmee komt dan echt een einde aan de huurovereenkomst. Jijzelf en het SVK hebben vanaf dan geen rechten of verplichtingen meer tegenover elkaar.