Basisniveau Nederlands (Taalkennisvereiste)  + Nieuwe huurdersverplichting: inschrijven bij de VDAB - update 1/1/2023

Basisniveau Nederlands

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands.

Je moet bewijzen dat je Nederlands spreekt of dat je de taal wilt leren. 

Vóór 1 januari 2023 moesten alle nieuwe huurders voldoen aan de taalkennisvoorwaarde A1. Dat betekent dat deze huurders na max. één jaar als huurder moet aantonen dat zij het niveau A1 Nederlands spreken. 

Nieuw: wie huurder wordt vanaf 1 januari 2023 moet twee jaar nadat hij huurder werd (datum inwerkingtreding huurovereenkomst of datum van toetreding) over een basistaalvaardigheid van het Nederlands beschikken. Dit is een huurdersverplichting. Een huurder beschikt over de mondelinge basistaalvaardigheid van het Nederlands als hij het taalkennisniveau A2 heeft.

Als het bij inschrijving en toewijzing manifest duidelijk is dat u voldoende Nederlands spreekt, wordt dat door het SVK geregistreerd. Zo niet, zal het SVK de Kruispuntbank Inburgering (KBI) raadplegen om na te gaan of u al voldoet aan de taalkennisvereiste. Biedt die geen uitsluitsel dan kan u dit zelf bewijzen of verwijzen we u door naar het Agentschap Integratie en Inburgering. Zo kan u al starten met een cursus Nederlands.

Wanneer moet u niet voldoen aan de taalkennisvereiste:

  1. als uw gezondheidstoestand het blijvend onmogelijk maakt om taallessen te volgen (aan te tonen met een medisch attest)
  2. u kan hiervan ook tijdelijk vrijgesteld worden als u om beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen niet kan deelnemen aan de taallessen.

 

Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt?

  1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste.
  2. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar de organisaties van integratie en inburgering.

 

Inschrijving bij VDAB

Nieuw: vanaf 1 januari 2023 moeten alle niet-beroepsactieve huurders met arbeidspotentieel zich inschrijven bij de VDAB. Het gaat om alle niet-werkende huurders met een beroepsactieve leeftijd (tot de leeftijd van 64 jaar), tenzij men door billijkheidsredenen of uitzonderingsvoorwaarden niet in staat is om te werken of actief naar werk te zoeken.

Wij informeren u hierover bij inschrijving omdat elke nieuwe huurder op het moment dat u een huurovereenkomst sluit aan deze nieuwe huurdersverplichting moet voldoen. Op deze manier kan u ervoor zorgen dat u aan uw verplichting al voldoet voordat de huurovereenkomst start.