Mijn plaats op de wachtlijst

Bij jouw inschrijving koos je om je kandidaat te stellen voor woningen in een bepaalde gemeente of deelgemeente. Waar je wilt wonen en de grootte van jouw gezin bepaalt jouw woningtype. Je krijgt enkel een woning die voor jouw gezin past.

Actueel besteedbaar inkomen en woonnood

Het sociaal verhuurkantoor werkt met een puntensysteem. We kijken vooral naar jouw actueel besteedbaar inkomen en de huidige woonsituatie. Hoe dringerder jouw woonsituatie en hoe lager jouw actueel inkomen, hoe hoger je op de wachtlijst komt. Je krijgt dan meer 'punten'.

Er zijn nog andere aspecten die punten opleveren, zo houden we ook rekening met kinderen en met SVK-huurders die willen verhuizen. Het SVK kan ook punten toekennen voor jouw wachttijd en voor inwoners van de gemeente of het werkingsgebied.

Wachtlijst

Nu sta je op de wachtlijst.   Telkens er een woning vrijkomt bij ons, bekijken we het totale aantal punten dat de kandidaten hebben die voor dat woinngtype in aanmerking komen.

Zijn er twee kandidaten met evenveel punten, dan kijken we naar jouw inschrijvingsdatum.

Speciale voorrang

In sommige gevallen kan je een absolute voorrang krijgen, maar dit is een uitzonderlije situatie. Stel uw vragen via mail over deze speciale voorrang.

Hoelang moet ik nog wachten?

Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we echt niet zeggen. Wel kan je bij ons navragen op welke plaats je op de wachtlijst staat. Jouw positie op de wachtlijst zegt echter niet veel over de resterende wachtlijd.

Wijzigingen altijd doorgeven

Wijzigt jouw situatie: jouw actueel inkomen of jouw woonsituatie? Laat het ons altijd onmiddelljk weten, want deze zaken beïnvloeden jouw puntenaantal. Soms betekent het dat je sneller een woning kan krijgen.