Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamelijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen.

Het inkomen van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar die niet ten laste zijn, telt mee.

Het inkomen van inwonende ouder en grootouders die jonger zijn dan 65 jaar, telt voor de helft mee. Hierop zijn enkele uitzonderingen die je leest. (welke inkomens tellen niet mee)

We kijken naar het inkomen vna 3 jaar geleden, Dat wil zegge:

 • als je inschrijft in 2019: we kijken naar je inkomen van 2016
 • als je inschrijft in 2020: we kijken naar je inkomen van 2017

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2019:

Jouw gezinstype geïndexeerde inkomensgrens 2019
Alleenstaande   24.852 euro
Alleenstaande met handicap  26.934 euro
Iedere andere persoon zonder kinderen  37.276 euro
Verhoging per persoon ten laste *  2.084 euro

* Een  persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat mnderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en  minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald
 • iemand die erken is als ernstig gehandicapt

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?

We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was je inkomen drie jar geleden te hoog, maar verdien je nu minder, dan kijken we naar je huidig inkomen van de laatse drie tot zes maanden.

Hoe hoog mag je inkomen zijn (pdf 66 kB)

Welke inkomens tellen we niet mee?

We tellen het inkomen niet mee van:

 • ongehuwde kinderen jonder dan 25 jaar die vanaf hun meerderjarigheid altijd bij het gezin woonden.
 • ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen als ze ouder dan 65 jaar of ernstig gehandicapt zijn.

Je kan ook inschrijven als:

 • je inkomen drie jar geleden hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien is je inkomen gezakt onder de maximumgrens
 • je drie jaar geleden geen inkomen had, maar een van de jaren erna wel
 • je geen inkomen had tussen drie jaar geleden en vandaag. Je meot dan wel een verkaring op eer invullen
 • je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer zit: we kijken naar je actueel besteedbaar inkomen