Krijg ik voorrang?

In verschillende situaties moeten we voorrang geven.  Hieronder vind je alle voorrangsregels.

Voorrangsregels

De wet bepaalt de voorrangsregels. Ze staan in volgorde van belangrijkheid. We beginnen met de belangrijkste:

  1. Personen met een beperking of zorgbehoevende senioren (voor aangepaste woningen) Sommige woningen zijn aangepast om personen met een fysieke beperking zo comfortabel mogelijk te laten leven in hun woning. We verhuren deze woningen bij voorrang aan personen die door hun beperking een aangepaste woning nodig hebben.
  2. Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure. Een kandidaat-huurder werd door een onterechte beslissing benadeeld bij toewijzing van een woning. Of, hij kreeg geen nieuwe beslissing binnen de 30 dagen nadat ons SVK van de beoordeling van de toezichthouder ontvangen heeft. Deze kandidaat krijgt dan voorrang voor een sociale woning.
  3. Huurdrs van ons kantoor die moeten verhuizen omdat we hun woning renoveren of afbreken. Deze huurders moeten niet voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Ze krijgen voorrang om te verhuuzen naar een andere sociale woning.

Uitzonderingen mogelijk

Soms kunnen we afwijken van deze toewijsregels. Dat kan alleen bij bijzondere sociale omstandigheden