Sociale verhuurkantoren willen extra sociale woningen

10-9-2020

Heel wat mensen hebben plots geen dak meer boven hun hoofd. 
Door de coronamaatregelen werden vonnissen voor uithuiszettingen uitgesteld tot half juli. 
Bovendien krijgen veel mensen betalingsproblemen, waardoor hun huur op de private markt opgezegd wordt. Men moet vervolgens met een laag inkomen op zoek naar een andere woning.
Verschillende welzijns- en middenveldorganisaties waarschuwen voor een groter tekort aan betaalbare huurwoningen.
 Sociale verhuurkantoren (SVK's) willen hierop een antwoord bieden door extra woningen op te nemen in hun aanbod. 

HUURpunt bracht deze problematiek onder de aandacht en de Vlaamse regering die op voorstel van Matthias Diependaele, de minister van wonen, een impulssubsidie voorziet voor de SVK's.
Met deze middelen worden woningprospectors een jaar lang ingezet om op zoek te gaan naar extra woningen. Ondertussen zijn de eerste extra woningprospectors aangeworven.

Nieuwe woningprospectoren aan de slag dankzij impulssubsidie 

Anouk Dillen is één van de nieuwe woningprospectors van de Vlaamse Sociale Verhuurkantoren. HUURpunt ging met haar in gesprek bij SVK 't Sas, waar ze sinds vorig week aan de slag ging.
Anouk heeft er zin in. Ze heeft al een duidelijk zicht op de noden van de kandidaat-huurders.
"De wachtlijst was al lang en door de coronacrisis hebben nog meer mensen nood aan betaalbaar en kwalitatief wonen. Het gaat hier vaak over mensen die hun werk verloren door de corona-crisis of door een scheiding op zoek zijn naar een woning", verduidelijkt Anouk.

De impulssubsidie helpt de SVK's om hun patrimonium op korte termijn snel uit te breiden.
"Onze prospectiemedewerker gaat actief op zoek naar mogelijke panden op de private woonmarkt.
Dit zowel binnen het bestaande patrimonium als bij projectontwikkelaars", zegt Yann Blommaerts, coördinator van SVK 't Sas.

Aan verhuren aan een SVK zijn verschillende voordelen verbonden voor een eigenaar. Anouk heeft zich die troeven meteen eigen gemaakt.
"Je hebt als eigenaar minder zorgen, op verschillende vlakken.", zegt Anouk.
"De verhuurder moet niet zelf op zoek gaan naar huurders, er zijn renovatiepremies, er is een verlaagd tarief onroerende voorheffing, en men is zeker van de maandelijkse betaling van de huur.
"Daarnaast zijn er nog praktische voordelen en in sommige gevallen extra financiële tegemoetkomingen.
"Dit zijn troeven om uit te spelen en stimulansen om te verhuren aan het SVK. De eigenaar wordt ontzorgd, krijgt een aantal zekerheden, en draagt tegelijkertijd bij aan een maatschappelijk doel."

De subsidie is tijdelijk, waardoor de nieuwe woningprospectors slechts tijdelijk gesubsidieerd worden. "Anouk en haar collega's zullen de nood aan prospectie bij de sociaal verhuurkantoren in de praktijk bewijzen. Zo zal blijken dat er voldoende steun moet blijven om het hoofd te bieden aan de groeiende noodzaak voor sociale huisvesting voor mensen met een hoge woonnood.", zegt Eric Vos, directeur van HUURpunt.
Daarbij is het SVK-puntensysteem essentieel. Dit toewijssysteem zorgt ervoor dat net de mensen met de dringendste woonnood en een laag inkomen het snelst terecht kunnen in de nieuwe SVK-woningen. Vooral in deze crisistijd bewijst dit systeem zijn degelijkheid.

Het  SAS : Anouk en Yann