Schepenen voor Sociale Zaken Stabroek en Zoersel vormen nieuw bestuur sociaal verhuurkantoor Sint-Job-in-’t-Goor

Foto nieuw bestuur SVK SaS

De Stabroekse schepen voor Sociale Zaken Herman Jongenelen is de nieuwe voorzitter van het sociale verhuurkantoor (SVK) SaS in Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht). Zo neemt hij de fakkel over van Ann Pycke, die de functie negen jaar lang bekleedde. Jongenelen wordt bijgestaan door ondervoorzitter Cindy Van Paesschen, schepen voor Sociale Zaken in Zoersel. 

Momenteel verhuurt SaS 330 kwaliteitsvolle en betaalbare woningen aan sociale prijzen in de twaalf gemeenten Zoersel, Malle, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Brecht, Schoten, Brasschaat, Kapellen, Stabroek, Kalmthout en Wuustwezel. Het SVK doet dat door een woning op de private markt als hoofdhuurder in te huren van de eigenaar en vervolgens te verhuren aan mensen met een duidelijke woonnood. 

400 woningen

En die nood stijgt. Daarop een antwoord kunnen bieden is meteen een uitdaging voor het kersverse bestuur. “We merken een grotere vraag naar woningen, zeker nu met de coronacrisis. Faillissementen en al dan niet tijdelijke werkloosheid doen de wachtlijst groeien. Daartegenover zoeken wij altijd extra woningen. Op dit moment geeft de regering een impulssubsidie van 25.000 euro aan elk SVK om in te zetten op prospectie. Hiermee hopen wij meer woningen in te huren op korte termijn en ons aantal te verhogen tot 400 woningen”, aldus Jongelen, die eerder al zetelde in de raad van bestuur van het SVK. 

“Anderzijds heeft de Vlaamse overheid een sociaal objectief opgelegd aan de gemeentebesturen: elke gemeente is verplicht om een bepaald aantal sociale woningen op zijn grondgebied te realiseren en aan te bieden. Het SVK kan effectief mee helpen om dit sociaal objectief te behalen”, vervolgt de nieuwe voorzitter. 

Woonnood boven chronologie 

Volgens Van Paesschen kan de SVK een betekenisvolle aanvulling zijn op de sociale huisvestingsmaatschappijen als De Voorkempen, De Ideale Woning of Clara Fey, instanties waar SaS overigens mee samenwerkt. “De toewijzing van een nieuw ingehuurde SVK-woning aan een huurder verloopt volgens een Vlaams puntensysteem, waarbij inkomen en woonnood de belangrijkste parameters zijn. De huisvestingsmaatschappijen wijzen een sociale woning in chronologische volgorde toe. Het systeem van het SVK zorgt ervoor dat wie het meest een woning nodig heeft, die ook het eerst kunnen huren.”