Toegankelijkheidsverklaring

SVK Het Sas streeft ernaar haar website(s) toegankelijk te maken, volgens het Bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese richtlijn 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op onze websiste www.svk-hetsas.be.

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. De Europese en Belgische regelgeving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op. 

We hielden zoveel mogelijk rekening met de webtoegankelijkheid en controleren dit geregeld met een toegankelijkheidschecker (Site Improve). 
Maar er zijn beperkingen aan het Content Management Systeem (CMS) waarmee we deze website bouwden. We lijsten de zaken die (nog) niet in orde zijn hieronder op.

Niet-toegankelijke inhoud

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet helemaal in geslaagd. Hieronder vind je een opsomming van de nog bestaande problemen en mogelijke oplossingen. Als je nog iets vindt dat niet toegankelijk is en hieronder niet vermeld is horen wij het graag van je. 

De inhoud kan niet voldoen door drie redenen.
1.    niet-naleving van de nationale wetgeving
2.    onevenredige last
3.    de inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Onze website bevat mogeljk tabellen. De websitesoftware (CMS) geeft de inhoud (beperkt) een opmaak via de html, wat niet toegestaan is.
Wij kunnen dit voorlopig niet veranderen. Waar mogelijk bieden we de tabellen aan in een toegankelijke pdf op dezelfde pagina.

Een voorleessoftware zal mogelijks iconen op de website helemaal uitlezen als tekst. Dit kunnen we momenteel niet oplossen. 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op 23 september 2020 op. SVK Het Sas deed dat via een zelfbeoordeling.

Deze toegankelijkheidsverklaring is nog niet herzien.

Feedback en contactgegevens

Heeft u vragen over een specifieke pagina of inhoud of wil u een schending van de richtlijnen melden? Dan is uw feedback welkomen opà info@svk-hetsas.be. Onze contactpersoon binnen SVK Het Sas zal uw verzoek verwerken.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden van de manier waarop we jouw feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan je jou richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

Je bereikt hen:
•    per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
•    via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
•    via telefoon of het gratis nummer 1700